Ubezpieczenia dla członków Aeroklubów Regionalnych

Zapraszamy do skorzystania z produktów ubezpieczeniowych dedykowanych dla pilotów szybowców.

Od czerwca 2015 roku do oferty ubezpieczeń grupowych włączyliśmy ubezpieczenia dedykowane dla szybowników.
Proponujemy przystąpienie do ubezpieczenia OC, które chroni osobę ubezpieczoną przed konsekwencjami uszkodzenia wynajmowanego szybowca i w konsekwencji odpowiedzialności finansowej za szkodę.
Ubezpieczenie jest tak skonstruowane, że pokrywa UDZIAŁ WŁASNY UBEZPIECZENIA AeroCasco, czyli stratę finansową jaką ponosi właściciel szybowca pomimo posiadania ubezpieczenia AC. Nagminną praktyką aeroklubów jest zbieranie deklaracji, że w przypadku szkody najemca odpowiada do wysokości udziału własnego ubezpieczenia. Dzięki naszej ofercie eliminujesz ryzyko, że poniesiesz te koszty

Dla kogo dedykowane jest ubezpieczenie:
- dla pilotów, którzy w Polsce wynajmują szybowce od aeroklubów lub firm wynajmujących
Kogo / czego nie obejmuje ubezpieczenie:
- ubezpieczenie nie jest kierowane do właścicieli szybowców, instruktorów szybowcowych, pracowników/zleceniobiorców aeroklubów i firm wynajmujących szybowce
- ubezpieczenie nie chroni w trakcie zawodów i pokazów
- ubezpieczenie nie chroni, jeśli szybowiec nie ma wykupionego ubezpieczenia OC i AC!

Warunki szczególne ubezpieczenia:
- Ubezpieczyciel pokrywa szkody powstałe na terytorium RP w wyniku uszkodzenia lub zniszczenia przez ubezpieczonego samodzielnie pilotowanego szybowca, jakie poniósł właściciel udostępnionego szybowca w związku z pomniejszeniem wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia AeroCasco o udział własny; 
- Górna wysokość odszkodowania ograniczona jest do kwoty wskazanej jako suma ubezpieczenia udziału własnego AeroCasco; 
- Odszkodowanie zostanie wypłacone właścicielowi szybowca na podstawie dokumentacji identyfikującej i opisującej uszkodzenie lub zniszczenie szybowca oraz pełnej dokumentacji przebiegu realizacji szkody z ubezpieczenia AeroCasco szybowca; 
- Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności gdy osobą pilotującą jest instruktor szybowcowy; 
- Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności gdy lot był wykonywany w trakcie zawodów lub pokazów lotniczych; 
- Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności jeśli osoba ubezpieczona uszkodziła lub zniszczyła szybowiec będący własnością ubezpieczonego, osoby, z którą ubezpieczony ma wspólnotę majątkową, podmiotu, w którym ubezpieczony ma udziały lub przez który jest zatrudniony; 
- w par 4 pkt 6 wykreśla się słowa: "albo nieruchomości, a także utracone korzyści poniesione przez poszkodowanego, które mógłby osiągnąć gdyby nie zostało zniszczone lub uszkodzone jego mienie" 
- par 9 pkt 11 otrzymuje brzmienie: w mieniu ruchomym, z którego osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia lub innego pokrewnego stosunku prawnego za wyjątkiem użytkowania/pilotowania szybowca

Ogólne Warunki Ubezpieczenia:
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.